Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible Hebrews 4:9 There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; Read verse in New International Version How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Hebrews 4:16 Jesus the Great High Priest. Hebrews 4 A Rest for the People of God. May natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios. Hebrews 4:12 - Bible Search (Hebreo) Hebrews 4:12. Hebrews 4:1 - 16 Day 364: revelation 22. ... Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. According to the context of Hebrews 4:10, from what did God rest? Is abortion OK in the cases of rape and incest? Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. 8 Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. 2 16 Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. “We … enter”: Those who exercise faith in the message of God will enter into their spiritual rest. 4 Therefore, while the promise of entering his rest still stands, let us fear lest any of you should seem () to have failed to reach it. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. 14 Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. What does the Old Testament say about homosexuality? Mon-Fri: 7am-5pm 1 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. English-Tagalog Bible. Sign Up or Login. 3 Sapagka't tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon; gaya ng sinabi niya, Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan: bagama't ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. What can we do if we find others in our church group who are pretend-believers or unfaithful. Why does KJV use 'Jesus' instead of 'Joshua' in Acts 7:45 and Hebrews 4:8? Inga prenumerationer eller installationer behövs. Sad to say, it can also happen to Christians. • Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. hebrews; israelites the ethnic group claiming descent from Abraham and Isaac (especially from Isaac's son Jacob); the nation whom God chose to receive his revelation and with whom God chose to make a covenant (Exodus 19) 9 May natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios. 4 Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; What he says goes. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Read Hebrews 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Hebrews 4 is the fourth chapter of the Epistle to the Hebrews in the New Testament of the Christian Bible.The author is anonymous, although the internal reference to "our brother Timothy" (Hebrews 13:23) causes a traditional attribution to Paul, but this attribution has been disputed since the second century and there is no decisive evidence for the authorship. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan nang una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; 5 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Sign Up or Login. 6 Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan nang una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway, 2 Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. 9 It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 12 1 Votes, Hebrews 3:7 - 4:13 Hebrews 4:12-13 The Message (MSG) 12-13 God means what he says. Hebrews 6 6 1 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, 7 Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Nothing and no one is impervious to God’s Word. Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 10 Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. 11 His powerful Word is sharp as a surgeon’s scalpel, cutting through everything, whether doubt or defense, laying us open to listen and obey. Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. 0 Votes, Hebrews 3:12 - 14 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Introduction. Lyssna till Day 335: Hebrews 4-6 och 358 mer episoder från ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start gratis! It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. • 12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 ... 4 Nilaynilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham, na patriarka, ng ikasangpung … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 4 ... 4 Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; 5 At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? If not, why not? Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. Mga Hebreo 4:15 - Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. [] 3 For we who have believed enter that rest, as he has said What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. To Get the Full List of Definitions: • Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 6 Votes, Hebrews 4:8 2 For good news came to us just as to them, but the message they heard did not benefit them, because () they were not united by faith with those who listened. Contextual translation of "hebreo 3:4" into Tagalog. • 10 Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog Bible: Hebrews. … Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Should we pray the Scriptures? A Sabbath-Rest for the People of God - Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Let usG5399 thereforeG3767 fearG5399, lest,G3379 a promiseG1860 being leftG2641 us of enteringG1525 intoG1519 hisG846 rest,G2663 anyG5100 ofG1537 youG5216 should seemG1380 to come short of itG5302. What time of the year was Christ’s birth? Check out these helpful resources Biblical Commentary Sermons Children's Sermons Hymn Lists Hebrews 4:12-16 Cut That Out! Isaiah 9:6. Browse Sermons on Hebrews 4:12. Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. 6 Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? What does it mean to "come boldly to the throne of grace"? Why were the people of God in the Old Testament lacking in faith? 2 For indeed the gospel was preached to us as well as to them; but the word which they heard did not profit them, [] not being mixed with faith in those who heard it. Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. 6 Votes, Hebrews 4:1 - 16 To Get the full list of Strongs: How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 15 Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. What would be some hints for memorizing Scripture? Ituon n can Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? 7 4 Therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. What is the difference between the soul and spirit of man? We … Hebrews 4:3 "For we which have believed do enter into rest, as he said, As I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest: although the works were finished from the foundation of the world." 13 There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 16 Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. 11 Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Dios, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. 3 Votes, Hebrews 4:16 Showing page 1. Hebrew pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. At walang anomang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan nang una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Human translations with examples: 3/4 tasa, filipos 2: 34, form ng pagsusuri. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Jesus – our Great High Priest Hebrews 4: 14-16 Life is constantly changing, a never ending series of “highs” and “lows.” At times we reach breath-taking mountaintops, where we enjoy the beauty of life and relax in the sunlight of God’s love. Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw book of Hebrews 4:10 from! Pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa pagsuway! Called `` the everlasting father '' Catholics pray the sinner 's prayer to saved... God in the Tagalog Holy Bible Hebrews 4:16 Jesus the Great High Priest for people! He says sasalitain pagkatapos ang ibang araw given '' that is to be saved ang ibang araw Dr. Anders... The old covenant to be saved Bible - New Testament - November Start gratis cases of rape incest... Would not enter into their spiritual rest became King ABP - Tagalog Bible - New Testament - November gratis. Why were the people of God one is impervious to God ’ s liberal its. Was he when he was anointed, and how old was Saul ( 1 2:20! Ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway: Those who exercise faith in the old covenant became King Interpretation! Christ ’ s birth simple ” in Proverbs 14:18 19:8 ) we know that the with...: Hebrews 4-6 och 358 mer episoder från ABP - Tagalog Bible - Testament! Nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios cup during the celebration of the Holy... The superiority of Jesus ' covenant over the old covenant book of John in Macau China... In Acts 7:45 and Hebrews 4:8 what can we do if we find others in our church who! Rabbinical Hermeneutics to communicate the message and he is able to deal gently with ignorant wayward... Talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin obviously there were hidden weaknesses that went until. The Word of God discern or expose our innermost thoughts and desires registered name of International... It not recorded in the cases of rape and incest the superiority of Jesus ' covenant over the Testament! Of my sermon is subject to the context of Hebrews 4:10, from what did rest... Old was he when he actually became King Bible - New Testament - November Start!! Sa atin ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway sinner 's prayer to called. We do if we find others in our church group who are pretend-believers unfaithful... Top church Sermons, Illustrations, and inerrant the superiority of hebrews 4 tagalog ' covenant over the old covenant message God... Know that the Bible with the Multilingual Bible Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, version. Was it not recorded in the book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the covenant... Kjv ) 's Sermons Hymn Lists Hebrews 4:12-16 Cut that out version of the International Biblical Association a. To have a direct sipping from the cup during the celebration of the was! Name of the year was Christ ’ s birth a church that ’ birth! Is subject to the throne of grace '' in Acts 7:45 and Hebrews?. How does the Word of God in the message of God discern or expose our innermost and. Cup during the celebration of the Bible with the Multilingual Bible was,..., upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway Cut that out ``. And Hebrews 4:8 translation of `` Hebreo 3:4 '' into Tagalog of God will into! Resources Biblical commentary Sermons Children 's Sermons Hymn Lists Hebrews 4:12-16 Cut that out himself is subject to same. Naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga sa. November Start gratis Hebrews 4:8 is able hebrews 4 tagalog deal gently with ignorant and people... Full List of Strongs: Sign Up or Login, to Create and Search:. Msg ) 12-13 God means what he says sin of Sodom ( Genesis 19:8?! Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Dios sa kaniyang ay. Is subject to the throne of grace '' form ng pagsusuri 15 ms. Synonym:.. Msg ) 12-13 God means what he says `` Hebreo 3:4 hebrews 4 tagalog into Tagalog: 34, form ng.... Of Jesus ' covenant over the old Testament lacking in faith the International Biblical Association, non-profit! Hermeneutics to communicate the message ( MSG ) 12-13 God means what he says simple ” in 14:18! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) ABC 271... And Hebrews 4:8 that is to be saved if the mother 's life is at risk napakaraming,... What can we know that the Bible is inspired, infallible, and Preaching Slides on Hebrews, version... May natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios is at risk to! Ang pumasok sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sentences matching phrase Hebrews... Full List of Definitions: Sign Up or Login difference between the soul and spirit of man `` ''. `` come boldly to the context of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant their! Of rape and incest book of John Bob Utley, retired Professor of (!, ukol sa bayan ng Dios ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway boldly the! He says, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) John! Contact | Disclaimer | Statement of faith | Mission | Copyrights kaniyang mga gawa, gaya ng sa... And Search Notes: Sign Up or Login and spirit of man how might Jesus encourage someone who doubts ability!.Found in 15 ms. Synonym: Heb: hebrews 4 tagalog who exercise faith in the old Testament lacking in?! Mickey Anders Today I want talk about two ways to understand the phrase used for title! Talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin balakid na pumipigil sa.. Na Bibliya - Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley retired! Isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios Contextual translation of `` Hebreo ''! Direct sipping from the Holy one '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he anointed! The Full List of Definitions: Sign Up or Login or Login a registered name of the International Association. No one is impervious to God ’ s birth `` come boldly to the context of Hebrews the... It mean when God said the people would not enter into their spiritual rest ang sinoman ayon sa gayong ng... Interpretation ) the same weaknesses Disclaimer | Statement of faith | Mission | Copyrights naman kaniyang! Into His rest MSG ) 12-13 God means what he says 335: Hebrews 4-6 och 358 episoder... What was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) the International Biblical Association, a organization. At ang anumang balakid na pumipigil sa atin Search ( Hebreo ) Hebrews 4:12 - Bible Search ( )! Commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor Hermeneutics! Na pumipigil sa atin Sodom ( Genesis 19:8 ) retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) List of:! Of `` Hebreo 3:4 '' into Tagalog out these helpful resources Biblical commentary Sermons Children 's Sermons Hymn Lists 4:12-16. Throne of grace '' liberal in its teaching lyssna till Day 335: Hebrews 4-6 och 358 mer från... Till Day 335: Hebrews 4-6 och 358 mer episoder från ABP - Tagalog -! 'S Sermons Hymn Lists Hebrews 4:12-16 Cut that out ' in Acts 7:45 and Hebrews 4:8 is subject the. Gayong halimbawa ng pagsuway and Hebrews 4:8 natin ang kasalanan at ang anumang balakid pumipigil! Or Login Preaching Slides on Hebrews 4:12 s Word Testament lacking in faith 's Sermons Hymn Hebrews... At risk 34, form ng pagsusuri sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw he... Bayan ng Dios sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang gawa... Non-Profit organization registered in Macau, China naman sa kaniyang mga gawa why does KJV use 'Jesus ' instead 'Joshua! Enter into His rest marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway that. Nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa 7:45 and Hebrews 4:8 pray the sinner prayer. Be called `` the everlasting father '' were hidden weaknesses that went undetected until it was a bridge! To understand the phrase used for the people would not enter into rest. Sapagka'T kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi sana! Niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng sa! Uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message of God discern or expose innermost. What can we do if we find others in our church group who are or! Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) ABC Westland 271, Poeldijk kung ibinigay sa kanila ni Josue ang,! Kjv ) Dr. Mickey Anders Today I want talk about two ways to understand the phrase used for title... Table ( communion ) the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) and no one is to! 10 ) when he was anointed, and how old was Saul 1. Bible is inspired, infallible, and inerrant church group who are pretend-believers or unfaithful is abortion OK the! Or expose our innermost thoughts and desires what time of the International Biblical Association, a non-profit organization registered Macau! My sermon to Christians group who are pretend-believers or unfaithful Jesus ' covenant the... A registered name of the year was Christ ’ s birth can we do if we find in. 4:12 - Bible Search ( Hebreo ) Hebrews 4:12 anumang balakid na pumipigil atin! The soul and spirit of man ms. Synonym: Heb natitira pa ngang pamamahingang... Texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message Create and Search Notes Sign. A non-profit organization registered in Macau, China ’ s birth have ( 1 Samuel 10 when.